Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης Label / Label Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000132019 27/06/2019 Επιλογή
000142019 27/06/2019 Επιλογή
000122019 24/06/2019 Επιλογή
000112019 10/06/2019 Επιλογή
000092019 06/05/2019 Επιλογή
000102019 06/05/2019 Επιλογή
000082019 22/04/2019 Επιλογή
000072019 15/04/2019 Επιλογή
000062019 26/03/2019 Επιλογή
000052019 13/03/2019 Επιλογή
000042019 25/02/2019 Επιλογή
000032019 11/02/2019 Επιλογή
000022019 30/01/2019 Επιλογή
000012019 23/01/2019 Επιλογή
000342018 27/12/2018 Επιλογή
000332018 19/12/2018 Επιλογή
000322018 14/12/2018 Επιλογή
000312018 03/12/2018 Επιλογή
000282018 13/11/2018 Επιλογή
000292018 13/11/2018 Επιλογή
000302018 13/11/2018 Επιλογή
000272018 31/10/2018 Επιλογή
000262018 24/10/2018 Επιλογή
000252018 17/10/2018 Επιλογή
000232018 10/10/2018 Επιλογή
1 2 3 4 5 6 >> >|
Σελίδα 1 από 18


A/A: 00386 Ημερήσια Διάταξη: ΕΚΤΟΣ Εισηγητής: Ζέρβας Ανδρέας Αντιδήμαρχος Οικον/κών & Αξιοπ/σης
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τεσσάρων (4) στρ. για τη δημιουργία πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων, στη θέση «Κοκιννόβραχος» της Κοινής Βοσκής της Δ.Κ. Ν. Αγχιάλου.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00303 Έτος: 2019 ΑΔΑ: Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 33455/18-4-2019 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικής έκτασης τεσσάρων (4) στρ. για τη δημιουργία πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων, στη θέση «Κοκιννόβραχος» της Κοινής Βοσκής της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αγχιάλου, το σχέδιο όρων σύμβασης, την αριθμ. 8/2019 απόφαση συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αγχιάλου με την οποία παρέχει την σύμφωνη γνώμη της, το άρθρο 192 παρ.1 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018, τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση και με την αρνητική ψήφο του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Γαργάλα Κωνσταντίνου,
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...