Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00033 / 2018 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000092019 06/05/2019 Επιλογή
000102019 06/05/2019 Επιλογή
000082019 22/04/2019 Επιλογή
000072019 15/04/2019 Επιλογή
000062019 26/03/2019 Επιλογή
000052019 13/03/2019 Επιλογή
000042019 25/02/2019 Επιλογή
000032019 11/02/2019 Επιλογή
000022019 30/01/2019 Επιλογή
000012019 23/01/2019 Επιλογή
000342018 27/12/2018 Επιλογή
000332018 19/12/2018 Επιλογή
000322018 14/12/2018 Επιλογή
000312018 03/12/2018 Επιλογή
000282018 13/11/2018 Επιλογή
000292018 13/11/2018 Επιλογή
000302018 13/11/2018 Επιλογή
000272018 31/10/2018 Επιλογή
000262018 24/10/2018 Επιλογή
000252018 17/10/2018 Επιλογή
000232018 10/10/2018 Επιλογή
000242018 03/10/2018 Επιλογή
000222018 25/09/2018 Επιλογή
000212018 17/09/2018 Επιλογή
000202018 27/08/2018 Επιλογή
1 2 3 4 5 6 >> >|
Σελίδα 1 από 18


A/A: 00976 Ημερήσια Διάταξη: ΕΚΤΟΣ Εισηγητής: Πράττος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας-Ανακύκλ
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ», ποσού 4.187.604,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00899 Έτος: 2018 ΑΔΑ: Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ.107690/19-12-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης αναφορικά με την παράταση προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ», ποσού 4.187.604,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1β και παρ.4 του Ν. 4412/2016, τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση και με τη λευκή ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της γ’ ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Νάνου Απόστολου και Τσαλούχα Θεόδωρου,
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...