Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00028 / 2018 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000132019 27/06/2019 Επιλογή
000142019 27/06/2019 Επιλογή
000122019 24/06/2019 Επιλογή
000112019 10/06/2019 Επιλογή
000092019 06/05/2019 Επιλογή
000102019 06/05/2019 Επιλογή
000082019 22/04/2019 Επιλογή
000072019 15/04/2019 Επιλογή
000062019 26/03/2019 Επιλογή
000052019 13/03/2019 Επιλογή
000042019 25/02/2019 Επιλογή
000032019 11/02/2019 Επιλογή
000022019 30/01/2019 Επιλογή
000012019 23/01/2019 Επιλογή
000342018 27/12/2018 Επιλογή
000332018 19/12/2018 Επιλογή
000322018 14/12/2018 Επιλογή
000312018 03/12/2018 Επιλογή
000282018 13/11/2018 Επιλογή
000292018 13/11/2018 Επιλογή
000302018 13/11/2018 Επιλογή
000272018 31/10/2018 Επιλογή
000262018 24/10/2018 Επιλογή
000252018 17/10/2018 Επιλογή
000232018 10/10/2018 Επιλογή
1 2 3 4 5 6 >> >|
Σελίδα 1 από 18


A/A: 00821 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ζέρβας Ανδρέας Αντιδήμαρχος Οικον/κών & Αξιοπ/σης
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης έγκρισης του ισολογισμού του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2017. (απόφαση 724/2018 Οικονομικής Επιτροπής)
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00807 Έτος: 2018 ΑΔΑ: Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έχοντας υπόψη: - το αριθμ. 95732/12-11-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ.724/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση του ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Βόλου έτους 2017, - την έκθεση της Ο.Ε. προς το Δημοτικό Συμβούλιο, - τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017 με την έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, - την αναλυτική έκθεση των ορκωτών – ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017, - το προσάρτημα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, - με την αρνητική ψήφο του επικεφαλής της β’ ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μιτζικού Μιχαήλ, - την αρνητική ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της γ’ ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Νάνου Απόστολου και Τσαλούχα Θεόδωρου, - την αρνητική ψήφο του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Διαμαντένια Θεολόγου, παρουσία της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κας Παπαδανιήλ Βασιλικής, καθώς και του κ. Χρήστου Δ. Βλάχου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., στην οποία εταιρεία ανατέθηκε ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Βόλου της χρήσης 1-1-2017 έως και 31-12-2017, δυνάμει της αριθμ. 22/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...