Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00020 / 2018 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000092019 06/05/2019 Επιλογή
000102019 06/05/2019 Επιλογή
000082019 22/04/2019 Επιλογή
000072019 15/04/2019 Επιλογή
000062019 26/03/2019 Επιλογή
000052019 13/03/2019 Επιλογή
000042019 25/02/2019 Επιλογή
000032019 11/02/2019 Επιλογή
000022019 30/01/2019 Επιλογή
000012019 23/01/2019 Επιλογή
000342018 27/12/2018 Επιλογή
000332018 19/12/2018 Επιλογή
000322018 14/12/2018 Επιλογή
000312018 03/12/2018 Επιλογή
000282018 13/11/2018 Επιλογή
000292018 13/11/2018 Επιλογή
000302018 13/11/2018 Επιλογή
000272018 31/10/2018 Επιλογή
000262018 24/10/2018 Επιλογή
000252018 17/10/2018 Επιλογή
000232018 10/10/2018 Επιλογή
000242018 03/10/2018 Επιλογή
000222018 25/09/2018 Επιλογή
000212018 17/09/2018 Επιλογή
000202018 27/08/2018 Επιλογή
1 2 3 4 5 6 >> >|
Σελίδα 1 από 18


A/A: 00626 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Σαββάκης Αριστείδης Πρόεδρος ΔΕΥΑΜΒ
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Λήψη απόφασης για τη Θέση σε Λύση και Εκκαθάριση της ΔΕΥΑΜ Βόλου.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00582 Έτος: 2018 ΑΔΑ: Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.πρωτ.70054/24-08-2018 εισήγηση του Δημάρχου αναφορικά με τη Θέση σε Λύση και Εκκαθάριση της ΔΕΥΑΜ Βόλου, τις τοποθετήσεις των ομιλητών και δημοτικών συμβούλων, τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4483/2017 στο οποίο ορίζεται ότι: «Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) λύονται με απόφαση του οικείου ή των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών τους και πράξη του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», την υπ’ αριθ.362/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ, την αποχώρηση των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας μετά την τοποθέτησή τους και ενώ συνεχιζόταν η συζήτηση του θέματος, όπως αποτυπώνεται στο πρακτικό της παρούσας απόφασης, ύστερα από διαλογική συζήτηση και με τη θετική ψήφο των είκοσι πέντε (25) παρόντων δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, τη «δήλωση παρόντος» των δύο (2) δημοτικών συμβούλων της β΄ ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Μιτζικού Μιχάλη και Δουλόπουλου Αριστοτέλη, την αρνητική ψήφο των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων κ. κ. Πέγιου Δημητρίου, Λαΐνα Ιωάννη και Καλυβιώτη Αχιλλέα,
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...