Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00018 / 2018 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000092019 06/05/2019 Επιλογή
000102019 06/05/2019 Επιλογή
000082019 22/04/2019 Επιλογή
000072019 15/04/2019 Επιλογή
000062019 26/03/2019 Επιλογή
000052019 13/03/2019 Επιλογή
000042019 25/02/2019 Επιλογή
000032019 11/02/2019 Επιλογή
000022019 30/01/2019 Επιλογή
000012019 23/01/2019 Επιλογή
000342018 27/12/2018 Επιλογή
000332018 19/12/2018 Επιλογή
000322018 14/12/2018 Επιλογή
000312018 03/12/2018 Επιλογή
000282018 13/11/2018 Επιλογή
000292018 13/11/2018 Επιλογή
000302018 13/11/2018 Επιλογή
000272018 31/10/2018 Επιλογή
000262018 24/10/2018 Επιλογή
000252018 17/10/2018 Επιλογή
000232018 10/10/2018 Επιλογή
000242018 03/10/2018 Επιλογή
000222018 25/09/2018 Επιλογή
000212018 17/09/2018 Επιλογή
000202018 27/08/2018 Επιλογή
1 2 3 4 5 6 >> >|
Σελίδα 1 από 18


A/A: 00554 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Μπέος Αχιλλέας Δήμαρχος Βόλου
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θέσεων με τά τη λύση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Βόλου (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.)
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00539 Έτος: 2018 ΑΔΑ: Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έχοντας υπόψη: - την υπ’ αριθμ. 60872/18-07-2018 εισήγηση του Δημάρχου, αναφορικά με την σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θέσεων μετά τη λύση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Βόλου (ΑΝ.Ε.ΒΟ Α.Ε.), - τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 «Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού» του Ν.4483/2017, - την αρίθμ. 39456/ΕΓΚ.33/17-11-17 (ΑΔΑ:72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιμέρους διατάξεις του ν.4483/2017, αναφορικά με θέματα προσωπικού των OTA α' και β' βαθμού, - την αριθμ. 502/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, - την αρίθμ πρωτ. 59096/11-7-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...