Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00012 / 2018 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000242018 03/10/2018 Επιλογή
000222018 25/09/2018 Επιλογή
000212018 17/09/2018 Επιλογή
000202018 27/08/2018 Επιλογή
000192018 31/07/2018 Επιλογή
000182018 23/07/2018 Επιλογή
000172018 11/07/2018 Επιλογή
000162018 25/06/2018 Επιλογή
000152018 11/06/2018 Επιλογή
000132018 23/05/2018 Επιλογή
000142018 23/05/2018 Επιλογή
000122018 21/05/2018 Επιλογή
000112018 07/05/2018 Επιλογή
000102018 24/04/2018 Επιλογή
000092018 02/04/2018 Επιλογή
000082018 19/03/2018 Επιλογή
000072018 14/03/2018 Επιλογή
000062018 12/03/2018 Επιλογή
000042018 27/02/2018 Επιλογή
000032018 29/01/2018 Επιλογή
000022018 22/01/2018 Επιλογή
000012018 10/01/2018 Επιλογή
000342017 29/12/2017 Επιλογή
000332017 18/12/2017 Επιλογή
000322017 11/12/2017 Επιλογή
|< 1 2 3 4 5 6 7 >> >|
Σελίδα 2 από 18


A/A: 00408 Ημερήσια Διάταξη: ΕΚΤΟΣ Εισηγητής: Σταυρίδης Αθανάσιος Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρ.-Δόμ/ση
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λήψη απόφασης για τη μεταβολή σημείου τοποθέτησης πλαισίου – πληροφοριακής πινακίδας με τουριστικούς χάρτες και τουριστικές πληροφορίες στην Πορταριά - τροποποίηση της υπ’ αρ. 686/2017 Απόφασης Δ.Σ. Βόλου ως προς το σημείο 16. (απόφαση 58/2018 Ε.Π.Ζ.)
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00346 Έτος: 2018 ΑΔΑ: Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έχοντας υπόψη το υπ’ αριθ.πρωτ.43034/18-5-2018 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την υπ’ αριθ.58/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ. αναφορικά με τη μεταβολή σημείου τοποθέτησης πλαισίου – πληροφοριακής πινακίδας με τουριστικούς χάρτες και τουριστικές πληροφορίες στην Πορταριά - τροποποίηση της υπ’ αρ. 686/2017 Απόφασης Δ.Σ. Βόλου ως προς το σημείο 16, την υπ’ αριθ.πρωτ.5472/19-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας, τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/06, του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος (ο καθορισμός του νέου σημείου τοποθέτησης τουριστικών χαρτών πριν την έναρξη της θερινής περιόδου), την υπ’ αριθ.686/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η τοποθέτηση πλαισίων - πληροφοριακών πινακίδων µε τουριστικούς χάρτες και τουριστικές πληροφορίες σε σημεία του Δήμου Βόλου μεταξύ των οποίων και η τοποθέτηση πλαισίου - πληροφοριακής πινακίδας στην Πορταριά και συγκεκριμένα στην είσοδο του άνω χώρου στάθμευσης (σημείο 16 της απόφασης), ύστερα από διαλογική συζήτηση και με την αρνητική ψήφο του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Διαμαντένια Θεολόγου,
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...