Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00011 / 2018 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000032019 11/02/2019 Επιλογή
000022019 30/01/2019 Επιλογή
000012019 23/01/2019 Επιλογή
000342018 27/12/2018 Επιλογή
000332018 19/12/2018 Επιλογή
000322018 14/12/2018 Επιλογή
000312018 03/12/2018 Επιλογή
000282018 13/11/2018 Επιλογή
000292018 13/11/2018 Επιλογή
000302018 13/11/2018 Επιλογή
000272018 31/10/2018 Επιλογή
000262018 24/10/2018 Επιλογή
000252018 17/10/2018 Επιλογή
000232018 10/10/2018 Επιλογή
000242018 03/10/2018 Επιλογή
000222018 25/09/2018 Επιλογή
000212018 17/09/2018 Επιλογή
000202018 27/08/2018 Επιλογή
000192018 31/07/2018 Επιλογή
000182018 23/07/2018 Επιλογή
000172018 11/07/2018 Επιλογή
000162018 25/06/2018 Επιλογή
000152018 11/06/2018 Επιλογή
000132018 23/05/2018 Επιλογή
000142018 23/05/2018 Επιλογή
1 2 3 4 5 6 >> >|
Σελίδα 1 από 17


A/A: 00347 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Σταυρίδης Αθανάσιος Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρ.-Δόμ/ση
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης προμήθειας με τίτλο Προμήθειας και τοποθέτησης βιομηχανικών ρολών στο δημοτικό αμαξοστάσιο Βόλου ποσού 16.237,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00341 Έτος: 2018 ΑΔΑ: Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έχοντας υπόψη: - την με αριθμ. πρωτ. 37973/02-05-2018 εισήγηση του Τμήματος Συντηρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης προμήθειας με τίτλο "Προμήθειας και τοποθέτησης βιομηχανικών ρολών στο δημοτικό αμαξοστάσιο Βόλου", ποσού 16.237,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, καθώς και - την από 16/02/2018 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών, - τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1β και παρ.4 του Ν.4412/2016 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...