Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00002 / 2018 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000032019 11/02/2019 Επιλογή
000022019 30/01/2019 Επιλογή
000012019 23/01/2019 Επιλογή
000342018 27/12/2018 Επιλογή
000332018 19/12/2018 Επιλογή
000322018 14/12/2018 Επιλογή
000312018 03/12/2018 Επιλογή
000282018 13/11/2018 Επιλογή
000292018 13/11/2018 Επιλογή
000302018 13/11/2018 Επιλογή
000272018 31/10/2018 Επιλογή
000262018 24/10/2018 Επιλογή
000252018 17/10/2018 Επιλογή
000232018 10/10/2018 Επιλογή
000242018 03/10/2018 Επιλογή
000222018 25/09/2018 Επιλογή
000212018 17/09/2018 Επιλογή
000202018 27/08/2018 Επιλογή
000192018 31/07/2018 Επιλογή
000182018 23/07/2018 Επιλογή
000172018 11/07/2018 Επιλογή
000162018 25/06/2018 Επιλογή
000152018 11/06/2018 Επιλογή
000132018 23/05/2018 Επιλογή
000142018 23/05/2018 Επιλογή
1 2 3 4 5 6 >> >|
Σελίδα 1 από 17


A/A: 00024 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Σταυρίδης Αθανάσιος Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρ.-Δόμ/ση
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λήψη απόφασης για την έγκριση εγκατάστασης ογδόντα πέντε (85) στη Ν. Ιωνία και εκατόν δεκαέξι (116) στον Βόλο, υπαίθριων Τηλεπικοινωνιακών καμπίνων για λογαριασμό της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.(απόφαση 1/2018 Ε.Π.Ζ.)
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00065 Έτος: 2018 ΑΔΑ: Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έχοντας υπόψη το υπ’ αριθ.πρωτ.2879/11-1-2018 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την υπ’ αριθ.1/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ. αναφορικά με την εγκατάσταση ογδόντα πέντε (85) στη Ν. Ιωνία και εκατόν δεκαέξι (116) στον Βόλο, υπαίθριων Τηλεπικοινωνιακών καμπίνων για λογαριασμό της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, τις υπ’ αριθ.πρωτ.64348/31-7-2017 και 67704/11-8-2017 αποφάσεις Δημάρχου Βόλου περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης-άδειας εκτέλεσης εργασιών, τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/06, • την υπ’ αριθ.237/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου με την οποία παρέχεται η θετική γνώμη για την εγκατάσταση των τηλεπικοινωνιακών καμπίνων στα προτεινόμενα σημεία με την απόφαση της Ε.Β.Κ., • την υπ’ αριθ.47/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ιωνίας με την οποία παρέχεται η θετική γνώμη για την εγκατάσταση των τηλεπικοινωνιακών καμπίνων στα προτεινόμενα σημεία με την απόφαση της Ε.Β.Κ., • τις διευκρινήσεις που έδωσε στο Σώμα ο μηχανολόγος της κατασκευάστριας εταιρείας του δικτύου οπτικών ινών στον Βόλο, κ. Κεφαλάς, ότι η Επιτροπή Εθνικών Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων όρισε σε κάθε πόλη στην Ελλάδα να υπάρχει μόνον ένας πάροχος που θα τοποθετήσει τις οπτικές ίνες, το δίκτυο λοιπόν θα γίνει μία φορά και για μία εταιρεία, το έργο θα τελειώσει περίπου σε τρεις με τέσσερις μήνες, έχει ήδη γίνει πάνω από το μισό έργο χωρίς να κλείσουν οι δρόμοι διότι πρόκειται για έναν μικροχάνδακα, οι καμπίνες θα συντηρούνται εφόρου ζωής από τη VODAFONE, οι καμπίνες στα πεζοδρόμια εξετάστηκαν από όλες τις Επιτροπές, σε πρώτη φάση λοιπόν τα σημεία που θα εγκριθούν σήμερα είναι εκεί που υπάρχουν μεγάλα πεζοδρόμια, τα υπόλοιπα σημεία, τα οποία απέρριψε η Ε.Π.Ζ., με τη λογική ότι δεν τηρείται το 1,5 μ. του ελεύθερου πεζοδρομίου για τη διέλευση των αμαξιδίων των αναπήρων, πρέπει κι αυτά να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση του έργου, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν internet με μεγάλες ταχύτητες, το όφελος της πόλης είναι η ανάπτυξη του δικτύου για καλές των τηλεπικοινωνίες και internet, • την τοποθέτηση του επικεφαλής της β΄ ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μιτζικού Μιχάλη ότι θα σκαφτεί όλη η πόλη και για μια διαρκή περίοδο θα δυσκολεύονται οι πολίτες και δη αυτοί που έχουν θέματα κινητικότητας, οι μανάδες με τα καροτσάκια στη διέλευση των πεζοδρομίων δηλ., το γρήγορο internet θα έχει κόστος στην ποιότητα ζωής στην πόλη μας, στις ευρωπαϊκές πόλεις δεν υπάρχουν τέτοιες καμπίνες στα πεζοδρόμια, το τεχνικό μέρος ξεφεύγει από τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. αφού από τα κεντρικά όργανα της Κυβέρνησης η δυνατότητα δόθηκε στις εταιρείες, καλώς απορρίφθηκαν πολλά σημεία αλλά πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα προκειμένου να απορριφθούν και όσα προτείνονται στο ελάχιστο περιθώριο που προβλέπει ο νόμος, • την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου της β΄ ελάσσονος μειοψηφίας κ. Δουλόπουλου Αριστοτέλη ότι απ’ τη στιγμή που είναι ελλιπής η εισήγηση διότι δεν είναι γνωστό το εισοδηματικό όφελος του Δήμου πρέπει να αποσυρθεί το θέμα και να επανεισαχθεί σε επόμενη συνεδρίαση ορίζοντας το όφελος της πόλης ως τέλος διέλευσης, • την τοποθέτηση της ανεξάρτητης δημοτικής συμβούλου κ. Κοκκινάκη Φωτεινής ότι η παροχή του γρήγορου internet είναι υποχρέωση της εταιρείας από τη στιγμή που το πουλούν οι εταιρείες και το πληρώνουν οι ιδιώτες, είναι θετική στο γρήγορο internet και στην πρόοδο της τεχνολογίας όχι όμως εις βάρος του συνόλου του Δήμου, ως εκ τούτου, πρέπει να εξεταστεί εάν υπάρχει κάποια άλλη πρακτική διότι τα αντισταθμιστικά οφέλη της πόλης Βόλου, πέραν των τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, δεν είναι ξεκάθαρα και ικανοποιητικά για τη χρήση αυτή του κοινόχρηστου χώρου, • την τοποθέτηση της επικεφαλής της α΄ ελάσσονος μειοψηφίας κ. Οικονόμου Αναστασίας ότι είναι επιβεβλημένη η ύπαρξη του γρήγορου internet κι η ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, για τα σημεία όμως που τέθηκε ο προβληματισμός πρέπει να εξευρεθεί εάν υπάρχει κάποια άλλη πρακτική ενώ η πρόταση των άλλων δημοτικών συμβούλων για εξεύρεση άλλου αντισταθμιστικού οφέλους για τον Δήμο, πρέπει να εξεταστεί και να προωθηθεί, • την τοποθέτηση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Γαργάλα Κων/νου ότι από τα 81 σημεία στα οποία έχει δοθεί έγκριση από την Ε.Π.Ζ., τα 31, ποσοστό 38% περίπου, δημιουργούν συνθήκες μη προσπελασιμότητας και προσβασιμότητας των πεζοδρομίων, τάσσεται υπέρ της γρήγορης ταχύτητας στο internet αλλά όχι εις βάρος της ταχύτητας των πεζών και αυτών που έχουν προβλήματα κινητικότητας, πρέπει να βρεθούν όπως στην Ευρώπη, συστήματα που εξυπηρετούν και έχουν μιαν άλλη αισθητική, ο Δήμος θα μπορούσε κάλλιστα να διεκδικήσει ως αντισταθμιστικά, σ’ αυτά τα σημεία να υπάρχουν, στα ίδια μηχανήματα και πομποί ελεύθερου WiFi έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο στην πόλη όπου θα μπορεί να το χρησιμοποιεί ο καθένας και ας μην έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, επίσης απ’ τη στιγμή που δίνουμε τη δυνατότητα όδευσης πρέπει να ζητήσουμε και το αντάλλαγμα διότι η αποκατάσταση που γίνεται στις τομές αυτές, δεν είναι ποτέ τέτοια που να ταιριάζει στην πόλη και φυσικά δεν μπορούμε να αρκεστούμε στη διαβεβαίωση της εταιρείας ότι θα είναι πιστή στις υποχρεώσεις της στο διηνεκές, • κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος θέτει το θέμα σε ψηφοφορία, ύστερα από διαλογική συζήτηση και • με τη λευκή ψήφο των δύο (2) μελών της μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Πατσιαντά Μαργαρίτη και Κλημόπουλου Θωμά, με το σκεπτικό της κ. Οικονόμου Αναστασίας, • με τη λευκή ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της α΄ ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Οικονόμoυ Αναστασίας και Λαμπρινίδη Φώτη, για τους λόγους τους οποίους εξέθεσε η α΄ εξ αυτών κατά την τοποθέτησή της, • την αρνητική ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της β΄ ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Μιτζικού Μιχάλη και Δουλόπουλου Αριστοτέλη για τους λόγους τους οποίους εξέθεσαν κατά την τοποθέτησή τους, • την αρνητική ψήφο του επικεφαλής της γ΄ ελάσσονος μειοψηφίας κ. Νάνου Απόστολου, • την αρνητική ψήφο των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων κ.κ. Αποστολάκη Ιάσονα, Γαργάλα Κων/νου, Δραμητινού Ματθαίου και Κοκκινάκη Φωτεινής, για τους λόγους τους οποίους εξέθεσαν οι β΄ και δ΄ εξ αυτών κατά την τοποθέτησή τους,
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...